Penta en onze vestiging

Er is het nodige op Bahûrim veranderd na de totstandkoming van het PENTA college CSG. Onderwijs geven in breder en beter verband, maar de bekende en gewaardeerde kleinschaligheid van Bahûrim wordt niet uit het oog verloren. Ondanks de gedegen samenwerking binnen PENTA blijven wij streven naar een handhaving van ons schoolklimaat, kleinschalig en veilig. 

Bahûrim blijft zich vanzelfsprekend richten op toekomstige ontwikkelingen binnen het onderwijs; we zijn daar volop mee bezig. Het schoolklimaat op Bahûrim en de persoonlijke benadering van leerlingen en ouders is door de vorming van het PENTA college CSG ongewijzigd gebleven. 

In het PENTA college CSG vormen Jacob van Liesveldt, Godfried Richter en Bahûrim een cluster. Binnen dit cluster werken docenten, curatoren en directie intensief samen. Door deze samenwerking kunnen ook leerlingen met een hoger niveau probleemloos doorstromen binnen het PENTA college CSG.