Ouderberaad en leerlingberaad

Wij stellen het op prijs een goede band met ouders te onderhouden. In het ouderberaad voeren we overleg met een afvaardi­ging van de ouders. Dit overleg vindt minimaal tweemaal per jaar plaats. Het streven is deze vorm van ouderbetrokkenheid uit te breiden. Wij gaan ervan uit dat een optimale ouderbe­trokkenheid kan resulteren in betere resultaten en een prettig schoolklimaat. Met onze leerlingen voeren we regelmatig overleg in het zogenaamde leerlingenberaad. Minimaal tweemaal per jaar wordt er per leer­jaar met een afvaardiging van de leerlingen gesproken. Deze gesprekken worden binnen klassenverband voorbereid.