Beeldende Vakken    

Kunst & Cultuur
Het vak Kunst & Cultuur (KC) wordt gegeven in het eerste en tweede leerjaar. Tijdens deze lessen werken de leerlingen met verschillende materialen en technieken. Denk hierbij aan tekenen, schilderen, collagetechniek, kleurpotloden, plakkaatverf en Oost-Indische inkt. Ook wordt er gewerkt met verschillende thema’s, soms vakoverstijgend (wanneer meerdere vakken zich bezig houden met hetzelfde thema/onderwerp). De leerlingen behandelen per opdracht één of meerdere beeldende begrippen. 

Kunstvakken 1 (CKV)
CKV (Culturele Kunstzinnige Vorming) wordt ook wel kunstvakken 1 genoemd. Dit vak wordt gegeven (én afgerond) in leerjaar 3. Tijdens de lessen CKV wordt gebruik gemaakt van de methode Palet en staan in de opdrachten de acht kunstdisciplines (Beeldende Vormgeving, Muziek, Film, Architectuur, Theater, Literatuur, Dans & Fotografie) centraal. Gedurende het schooljaar nemen de leerlingen deel aan activiteiten zoals een filmbezoek en workshops. Het doel van CKV is dat de leerlingen kennismaken met kunst en cultuur en deelnemen aan culturele activiteiten. 

De bij CKV gemaakte opdrachten worden beoordeeld met een ‘v’ (voldoende) of ‘o’ (onvoldoende). Bij een onvoldoende beoordeling dient de opdracht herkanst te worden. CKV is een verplicht examenvak dat wordt afgesloten met een schoolexamen. Deelname aan het schoolexamen is alleen mogelijk wanneer alle CKV-opdrachten voldoende zijn afgerond. Het vak CKV (dus zowel de opdrachten als het schoolexamen) moet met een voldoende afgesloten worden voordat de leerling toegang krijgt tot klas 4.

Kunstvakken 2 (Beeldende Vorming)
Beeldende Vorming, net als CKV gegeven in leerjaar 3, is een vak waarbij de leerlingen werken aan schilder- en collageopdrachten. Ook hierbij komen bij elke opdracht diverse beeldende begrippen aan bod.


Tekenen leerjaar 4
In leerjaar 4 kunnen de leerlingen tekenen als examenvak kiezen. Elk jaar is er een ander examenthema met een bijpassend praktisch en theoretisch examen. Gedurende het schooljaar krijgen de leerlingen diverse studiewijzers met opdrachten en gaan zij op excursie. Tekenen als examenvak vergt veel tijd en originaliteit van de leerling, maar bij de juiste inzet en creativiteit kan de leerling veel plezier beleven aan dit vak.