Biologie is de leer van de levende wezens en hun onderlinge samenhang. Levende wezens zijn planten, dieren, mensen en micro-organismen (bacteriën,schimmels en virussen). Bij biologie kijk je ook naar de natuurlijke omgeving (natuurgebieden of ecosystemen) waar deze levende organismen voorkomen. Er zijn raakvlakken met de vakken aardrijkskunde en scheikunde. Belangrijke onderwerpen die bij biologie aan de orde komen zijn: bouw en werking van het menselijk lichaam, plantkunde, mens en milieu, ecologie, erfelijkheid, evolutie en gedrag van dieren. 

In  klas 1 en 2 krijg je ook verzorging. Belangrijke onderwerpen die bij verzorging aan de orde komen zijn: gezonde voeding, alcohol en drugs, relaties, seksualiteit en uiterlijke verzorging. In klas 1 staan ook kooklessen op het programma. In groepjes van 3 of 4 leerlingen bereid je meerdere malen een aantal leuke en lekkere gerechten.  

Biologie is een leervak. Vooral in klas 3 en 4 moet je bereid zijn om grote hoeveelheden leerstof te bestuderen. Naast het leerwerk krijg je ook een aantal praktische opdrachten. Je moet hierbij denken aan tekenopdrachten, werkstukken maken, veldwerk biologie, een PowerPoint maken, spreekbeurten en werken met de microscoop. Bij biologie wordt veel gebruik gemaakt van filmpjes en dvd’s die de natuur veel duidelijker in beeld brengen dan boeken of afbeeldingen.  

In  klas 1 en 3 zijn er excursies. In klas 1 gaan alle leerlingen met de fiets naar een grote tuin met vijver voor veldwerk biologie. In klas 3 gaan de leerlingen die biologie gekozen hebben naar Naturalis in Leiden, een natuurhistorisch museum.