FRANS


Algemeen: 
Op Bahûrim leer je in de eerste klas naast Engels ook Duits en Frans. Veel leerlingen vinden Frans een moeilijke, maar wel een heel mooie taal. Het is erg handig om deze taal te leren, omdat je er veel mee te maken kunt krijgen. 
Misschien wil je later een eigen restaurant beginnen, of ga je vaak op vakantie naar Frankrijk, of wil je de handel in? De Franse taal wordt       namelijk veel in de handel gebruikt. Dit zijn allemaal voorbeelden om                    Frans te gaan leren. Frans is een mooie taal die het leren waard is!  
Methode: 
Het boek dat voor dit vak wordt gebruikt heet 'Carte Orange'. Dit boek is extra leuk omdat er ook stripverhaaltjes in zitten.
In het eerste leerjaar leer je voornamelijk dingen die je echt kunt gebruiken als je op vakantie bent in Frankrijk. Enkele voorbeelden: jezelf voorstellen, iets vertellen over school, je hobby’s en je kamer, kleding kopen, de getallen en kleuren in het Frans etc. Natuurlijk leer je ook grammaticaonderdelen zodat je een Franse zin kunt maken.  
Tips om woorden en zinnen te leren:
Om de woordjes beter te leren en in je hoofd te krijgen, zijn er een aantal tips. 

1). Gebruik de website www.wrts.nl en voer daar je eigen woordenlijsten in (dit kun je ook voor Engels en Duits doen). Als je je eigen woordenlijsten hebt gemaakt, kan de computer jou op verschillende manieren overhoren. Hierdoor krijg je een indruk of je de woordjes goed genoeg hebt geleerd. Probeer niet alles in één keer te leren, maar verdeel de woordenlijsten in stukjes. Blijf vooral veel herhalen.
Bovendien is het zo dat er ook complete wrts lijsten te vinden zijn via de website Frans.

2). Je kunt voor jezelf ‘flitskaarten’ maken. Dit zijn kaartjes waarop je aan de ene kant het Franse woord schrijft en aan de andere kant van datzelfde kaartje, de vertaling van dat Franse woord zet. Op deze manier kun je jezelf overhoren. 
De kaartjes die je goed hebt beantwoord, leg je in een doos met 'goed'. De kaartjes die je fout hebt beantwoord, leg je in een doos met 'fout'. Alleen deze kaartjes herhaal je totdat je alle kaartjes in de doos met 'goed' hebt gelegd.

3). Maak voor je klasgenoot een SO (schriftelijke overhoring) en andersom. Op deze manier overhoor je elkaar en kun je elkaar helpen met leren. En het is nog gezellig ook!

4). Leer het liefst niet langer dan ongeveer 15 minuten achter elkaar, na een tijdje neem je namelijk niets meer op. Je leert veel meer als je 3 x 15 min. woorden leert en tussendoor maakwerk of iets anders doet, dan wanneer je 45 min. achter elkaar woorden leert.

5). Ook biedt de methode van iedere taal een website aan met extra oefeningen. Hier kun je nog eens oefenen met de onderdelen die jij moeilijk vindt.


Wist je dat?

Frankrijk het meest bezochte land is ter wereld?

                        

        
Er wel meer dan 450 verschillende Franse kazen bestaan?

Het croissantje oorspronkelijk niet uit 
Frankrijk maar uit Oostenrijk komt?

De middelbare school in Frankrijk 6 jaar duurt en dat leerlingen een cijfer krijgen van 1 t/m  20?


De Franse taal  in 5 werelddelen wordt gesproken?
Hieronder zie je een kaart van landen waar Frans 
wordt gesproken.
                           


Er bij nogal wat beroepen (handel,horeca, toerisme) wordt verwacht            
dat je de talen en dus zeker ook het Frans beheerst? Te weinig mensen in     
Nederland kunnen Frans spreken.