Diplomauitreiking in het BRES theater

Woensdagavond 4 juli werden in het Brestheater tijdens een sfeervolle bijeenkomst de diploma’s aan de geslaagde examenkandidaten van PENTA college CSG Bahûrim uitgereikt. Het totaal aantal geslaagde kandidaten was hoog, 55 van de 59 leerlingen behaalden uiteindelijk het felbegeerde diploma.

In zijn toespraak gaf meneer Holwerda aan tevreden te zijn met de behaalde resultaten en wenste hij de geslaagden veel succes bij hun vervolgstudies. Hij feliciteerde het team van Bahûrim met de hoge gemiddelde eindresultaten bij de diverse vakken en hij bedankte het personeel voor de onvermoeibare steun aan de examenkandidaten. Tevens benoemde hij de uitstekende contacten met de ouders en verzorgers. Die contacten waren altijd positief kritisch.
Jasmijn Tol ontving een diploma met de vermelding “Cum Laude”. Zij behaalde vier achten en vier negens op haar eindlijst. Bovendien scoorde Jasmijn een 10 voor het centraal eindexamen wiskunde. Ze ontving een pen met gravure voor dit indrukwekkende resultaat. Rafaëla Harinck ontving een pen als blijk van waardering
voor haar doorzettingsvermogen.  Tijdens een schitterende presentatie van meneer Weeda werden de leerlingen nog eens kritisch onder de loep genomen. De lachsalvo’s, die telkens opklonken in de zaal, maakten duidelijk dat hij daarin prima slaagde.
Michelle Uitenbroek bedankte het team van Bahûrim door een zelfgemaakt gedicht voor te lezen namens de geslaagde leerlingen. Meneer de Vree bedankte enkele leerlingen voor hun inzet voor het “planmatig” inrichten van de schoolkas via een gevatte speech. Tussen de bedrijven door werden de diploma’s uitgereikt. Onder het genot van een hapje en een drankje werd er na afloop nog lang nagesproken over vier (soms vijf) jaar Bahûrim. We wensen de leerlingen veel succes bij hun vervolgstudies. De foto's zijn te vinden in het fotoalbum

Ga terug