Het was stil in de Sjoel

Woensdag bezochten de leerlingen van leerjaar 2 en 3 in de Sjoel de lezing van Josua Ossendrijver. Hij vertelt zijn eigen levensverhaal vanaf de Tweede Wereldoorlog tot op heden. Een verhaal dat hij overigens zelf ook nog niet zo lang kent. Een indrukwekkend verhaal over een jongetje dat door zijn Joodse ouders direct na zijn geboorte weg werd gegeven aan een Nederlands echtpaar dat zelf geen kinderen kon krijgen. Niemand mocht dat weten en dat is een lang bewaard geheim gebleven. Toch is het Josua gelukt zijn werkelijke afkomst in de afgelopen jaren te ontrafelen. Een bizar verhaal.

Zijn verhaal vertelt hij aan iedereen die het wil horen. Josua is een begenadigd verteller. Het verhaal gaat niet alleen over zichzelf en het verleden, maar verwijst ook naar de werkelijkheid van vandaag de dag. Oorlogen, aanslagen en machtsmisbruik komen nog steeds op vele plaatsen in onze wereld voor. Josua vertelt zijn verhaal drie keer aan onze leerlingen, een verhaal van ruim een uur. Toch hangen de leerlingen aan zijn lippen. Aan het eind van zijn verhaal vraagt hij om een applausje, niet voor zichzelf maar voor de leerlingen. Het is een compliment van Josua aan de pubers voor hun aandacht. Na het applaus wordt het weer doodstil in de Sjoel.

Merkwaardig, pubers willen altijd snel naar een volgend onderwerp overschakelen, maar vandaag niet. De impact van het verhaal van Josua is groot. Langzaam komt er beweging in de Sjoel. Dit verhaal zullen ze niet snel vergeten.

Ga terug