Dit vinden wij belangrijk

 
Onze school wil onderwijs geven vanuit een vrijzinnig, open Christelijk perspectief.

Dat betekent voor ons:
dat je leert  nadenken over waarden als gerechtigheid, naastenliefde en verantwoordelijkheid voor de schepping.

Onze school wil goed onderwijs geven.

   Dat betekent voor ons:
   iedere leerling is een mens met eigen talenten. Wij willen leren die te ontplooien in een goed evenwicht
   tussen kennis, vorming en vaardigheden.


Onze school wil door het onderwijs een goede schakel in de voorbereiding op de samenleving zijn.

   Dat betekent voor ons:
   dat we alle leerlingen willen helpen en stimuleren op weg naar zelfstandigheid en dat we de ouders daar 
   graag bij betrekken.

Onze school wil onderwijs geven in een sfeer van geborgenheid.

   Dat betekent voor ons:
   dat we weten dat er in de samenleving veel diversiteit is en dat we het belangrijk vinden openheid, 
   gelijkwaardigheid en respect te tonen.

Het PENTA college CSG Bahûrim laat alle leerlingen (die aan de toelatingseisen voldoen) toe, ongeacht hun religieuze achtergrond. Wij vragen van ouders en leerlingen om onze identiteit te respecteren, zoals wij ook die van hun respecteren.