Kernboodschap

Wie zijn de mensen die jou iets leren, waarmee je lol maakt, die je helpen, waaraan je vragen kunt stellen, die naar je luisteren en met wie je kunt praten? Dat zijn de docenten en jouw mentor, maar ook de andere medewerkers op onze school, zoals de conciërge, de mevrouw op de administratie, de systeembeheerder, de decaan, de leerjaarcoördinator en de directeur. Kortom: dat is ons team!

Onze school heeft een hecht en stabiel team, dat zich inzet voor de toekomst van onze leerlingen. Wij vinden het belangrijk dat een leerling zich bij ons op school prettig voelt, dat de leerling vragen kan stellen en ervaart dat er geluisterd wordt. In de lessen moet de leerling begrijpen wat er verteld wordt en naast de lessen moet er een gevarieerd aanbod zijn van verschillende creatieve, sportieve en actieve zaken. 

Al deze voorwaarden worden mogelijk gemaakt door de docenten, de mentoren, maar ook door de andere medewerkers op onze school, zoals de conciërge, de mevrouw op de administratie, de systeembeheerder, de decaan, de leerjaarcoördinator en de directeur. Kortom: door ons team! Een goed team, zorgt voor goed onderwijs samen met de leerlingen en de ouders/verzorgers. 

Wij verwachten van ouders/verzorgers, leerlingen en het personeel een grote mate van betrokkenheid. Door de kleinschaligheid van Bahûrim is het voor ouders/verzorgers gemakkelijk om direct contact te leggen met administratieve medewerksters, mentoren, docenten, leerjaarcoördinator, conciërge of directie.
 
De leerlingen zullen vrij snel vertrouwd raken met het idee dat er van leerlingen van Bahûrim meer verwacht wordt dan alleen maar aanwezig te zijn. Zij zijn medeverantwoordelijk voor het leefklimaat binnen de school. Door die verantwoordelijkheid tot op zekere hoogte te delen, hopen we dat er in de loop der jaren een stuk wederzijds respect en vertrouwen ontstaat tussen leerlingen en personeel. Gezamenlijk proberen we een zo goed mogelijk resultaat te bewerkstelligen.


Bahûrim, ons team → jouw toekomst