Anglia

Bahûrim is een Anglia school. Dit houdt in dat er extra aandacht kan worden besteed aan het leren van de Engelse taal door middel van de Anglia examens. Deze examens worden op school gemaakt en nagekeken in Chichester, Engeland.

Het certificaat, dat daarmee behaald kan worden, wordt internationaal erkend. Dat betekent dat alle niveaus waarop examen gedaan kan worden, gerelateerd zijn aan het Europees Referentiekader (ERK), zodat overal bekend is welk niveau een certificaat vertegenwoordigt. Dit is zeker interessant wanneer uw kind in het buitenland wil gaan studeren of een internationale opleiding wil gaan doen.

Op Bahûrim krijgen de leerlingen uit 3 havo en 4 mavo de gelegenheid om zich aan te melden voor het Anglia examen. Het examen zal eind januari afgenomen worden. Het wordt voorbereid door middel van een Placement test, om te bepalen op welk niveau de leerling zit, en oefenexamens.
Er zullen een aantal centrale oefenmomenten zijn, op de dinsdagmiddag, maar er wordt ook veel zelfwerkzaamheid van de leerling verwacht.

Bahûrim neemt al een aantal jaren deel aan deze examens en onze leerlingen zijn ieder jaar heel succesvol gebleken.

Meer informatie kunt u nalezen op www.anglianetwork.eu

mw. Herrewijnen, docente Engels en coördinator Anglia