Maatschappijleer als vak, waarom zinvol?

Leerlingen uit klas 3 en 4 volgen op school het vak maatschappijleer. Maar waarom vinden wij het belangrijk dat deze leerlingen dit vak aangeboden krijgen? Er verandert veel in de huidige maatschappij. De manieren waarop nieuws wordt aangeboden en verspreid, maar ook de informatie die wordt verspreid, verandert voortdurend. Wat hebben de media voor rol in het dagelijkse nieuws en wat doet dit met jouw beeldvorming? Wat is eigenlijk een pluriforme samenleving? En ben ik wel zo tolerant naar andere culturen toe? Met deze vragen ga ik als docent aan de slag.

Leerlingen moeten hun eigen handelen leren reflecteren en door middel van hun antwoord dit ook leren beargumenteren. Samen met de leerlingen behandel ik belangrijke onderwerpen, die bijdragen aan hun algemene ontwikkeling. We werken met presentaties en behandelen vragen uit een werkboek. De methode wordt elk jaar vernieuwd en zorgt ervoor dat het nieuws en de artikelen voor de leerlingen herkenbaar zijn.

Het aanbieden van het vak maatschappijleer in klas 3 en 4 past bij onze missie dat wij leerlingen maatschappelijk willen toerusten tot zelfbewuste burgers.

Marieke Aantjes, docente Engels en maatschappijleer