Wat heeft Bahûrim jou te bieden...?

Bahûrim biedt jou de mogelijkheid om een diploma VMBO theoretische leerweg te behalen. We zorgen voor een goede voorbereiding die leidt tot het hoogste niveau binnen het MBO (niveau 4), zodat de doorstroom naar het HBO daarna tot de mogelijkheden behoort.
HAVO-leerlingen kunnen na drie jaar probleemloos doorstromen naar een school in de regio die HAVO tot en met het eindexamen aanbiedt. Wij werken intensief samen met PENTA college CSG Jacob van Liesveldt in Hellevoetsluis. Daar kun  je in de vierde klas beginnen aan de Tweede Fase.

Wij bieden:

 1. Uitstekend onderwijs dichtbij huis op een kleinschalige vestiging van PENTA.
 2. Een goede voorbereiding op het MBO.
 3. HAVO onderbouw klas 1, 2 en 3 en probleemloze doorstroming naar de Tweede Fase.
 4. Binnen het VMBO de theoretische leerweg, met zes of zeven vakken.
 5. Ons doel is weinig lesuitval of tussenuren.
 6. Gratis huiswerkbegeleiding in de onderbouw.
 7. Uitstekende individuele leerlingbegeleiding.
 8. Direct en persoonlijk contact tussen school en ouders.
 9. Faalangstreductietraining.
 10. Aandacht en begrip voor dyslexie.
 11. Een stimulerend en prettig werkklimaat voor iedereen.
 12. Uitdagende programma's zoals kunst, sport, musical, Anglia en DSD.

Hoe kom je meer te weten?
* Kom naar onze school en neem je ouders mee.

Wil je meer weten over de verschillende vakken?    
* Surf naar het kopje vakken en lees meer over de vakken op onze school.