Corona

Het leven is plotseling veranderd door het corona virus. We zullen er rekening mee dienen te houden dat de situatie voorlopig niet meer normaal zal worden. Op dit moment werken we nog via het leren op afstand maar vanaf 1 juni zou de situatie zich kunnen wijzigen. We houden u op de hoogte. Sommige gezinnen zijn zwaar geraakt door het virus. Familieleden zijn overleden. Enkele leerlingen van onze school werden rechtstreeks geconfronteerd met het virus, maar we zijn blij u te kunnen melden dat de gezondheidssituatie zich nu positief ontwikkelt.

Corona en het leren op afstand

We beginnen een beetje te wennen aan de ingrijpende gevolgen van het coronavirus voor het onderwijs. Voor de meivakantie hebben we met de werkgroep Corona BM lijnen uitgezet om de afname van de schoolexamens voor leerjaar 4 te regelen. Inmiddels zijn de schoolexamens bijna allemaal afgesloten. Voor de leerlingen van 2 mavo, 3 mavo en 3 havo zijn we overgeschakeld naar het lesgeven binnen de vakkenpakketkeuze voor het komende cursusjaar. De leerlingen krijgen in de komende weken de kans te laten zien wat ze kunnen. Tevens is er voor verschillende leerlingen een inhaalprogramma opgesteld waarmee ze kunnen aantonen tot betere resultaten in staat te zijn. We hopen daarmee de leerlingen kansen te bieden in de komende weken, het is aan de leerlingen de geboden kansen te benutten

Ga terug