Snuffelstage leerjaar 2

In het kader van loopbaan oriëntatie begeleiding LOB lopen onze leerlingen in klas 2 een snuffelstage van 1 dag. Op deze dag gaan zij een dagje mee met het werk van hun ouder(s)/verzorger(s) of met iemand uit hun netwerk zoals familie etc.

Doel van deze dag is onze leerlingen kennis te laten maken met het werkveld. Zo doen zij indrukken op en ervaren hoe het is om een dag te werken. Ook nemen zij een interview af bij hun stagebegeleider, krijgen zij inzicht in de opleidingen die voor het werk nodig zijn en kijken zij terug hoe zij het werk hebben ervaren.

Het is tevens laagdrempelige manier om met onze leerlingen in gesprek te gaan over  hun toekomstdromen, beroepsbeelden, vakkenpakket- en studiekeuze. 

LOB is misschien niet meer of minder dan: weten wat je goed kunt en leuk vindt, zelfvertrouwen en eigenwaarde vergroten, ervaringen opdoen buiten school en erover kunnen praten met anderen.

Hierbij vindt u drie voorbeelden van door leerlingen uit klas 2 gelopen snuffelstages.

snuffelstage Jade.pdf

snuffelstage Joelle.pdf

snuffelstage Kjell.pdf

 

Ga terug