Start cursusjaar 2020-2021

Leerjaar 1 start met een week introductieactiviteiten. De nieuwe brugklassers maken op dinsdag kennis met de mentor en met hun medeleerlingen. Ze werken in het startboek en sluiten de middag af met een barbecue. Creativiteit staat centraal op woensdag. Acteurs zullen de leerlingen begeleiden en de leerlingen zullen in groepjes een korte act leren, die ze ’s middags voor hun medeleerlingen zullen uitvoeren in de aula.

Donderdag staat het werken met de laptop centraal. De laptop zal worden uitgereikt en via voorlichting van diverse medewerkers krijgen de leerlingen enige handvatten om op de juiste manier de laptop te gebruiken. Tenslotte is er op vrijdag een programma gemaakt rond het aanleren van vaardigheden.

Leerjaar 2, 3 en 4 zullen op dinsdag tijdens het tweede of derde lesuur starten met een klassikale opening bij de mentor.

Ga terug