Tekenexcursie Den Haag

Leerlingen die tekenen als examenvak hebben gekozen zijn dinsdag 28 januari op excursie geweest naar Den Haag, als onderdeel van het examen. In het Haags Gemeentemuseum hebben de leerlingen een ‘Examenkijkwijzer’ ingevuld. Via een uitgezette route werden zij langs schilderijen en andere kunstwerken geleid, waarbij zij een aantal opdrachten moesten doen.

De kijkwijzer sluit aan bij het thema van de centrale examens. Voor het vmbo is dit jaar gekozen voor het thema ‘Tijd’. De examenkandidaten oefenen het beschrijven, analyseren en interpreteren van kunstwerken. Na het bezoek aan het Haags Gemeentemuseum is de groep naar het centrum van Den Haag gereden. De leerlingen brachten hier vrije tijd door en konden foto’s maken voor een ander onderdeel van het werkstuk dat in periode 3 van leerjaar 4 wordt gemaakt. Dit werkstuk bevat tevens een samenvatting van hoofdstukken rond het thema ‘Tijd’, die als voorbereiding op het schriftelijk examen dient. De leerlingen werken zowel thuis als in de les aan het werkstuk, waarvan het uiteindelijk behaalde cijfer het periodecijfer zal zijn. De inleverdatum is woensdag 11 maart. Het was een gezellige en leerzame dag!

Ga terug