Kwaliteitszorg

Kwaliteitszorg is een vitaal onderdeel van de school. De school wil het evalueren van de organisatie en de resultaten van het college zelf ter hand nemen, omdat het leidt tot een beter bewustzijn van de eigen kwaliteit. De resultaten van externe kwaliteitstoetsen zijn te vinden via de onderstaande websites.

www.onderwijsinspectie.nl  
(Algemene informatie over de beoordeling van de inspectie van Nederlandse scholen)

Opbrengstenkaart 
(Kaart die aangeeft hoe een VO-school in een bepaald jaar presteert in vergelijking met landelijke gemiddeldes)

Onderwijsresultaten 2018.PDF