Onderwijs

Waarom werkt Penta Bahurim met laptops in de klas?
De digitale mogelijkheden in het onderwijs kunnen van toegevoegde waarde zijn op het onderwijsproces. Dit ervaren wij al jaren en merken dat er behoefte is aan meer laptops om deze mogelijkheden te benutten
 
Worden er nog wel boeken gebruikt?
Jazeker, we kiezen absoluut niet voor volledig digitale methodes tenzij ze voldoen aan onze kwaliteitseisen. Het gebruik van boeken/methodes in combinatie met digitale mogelijkheden zorgt voor een goed onderwijskundig klimaat.
 
Wat houdt de term Blended Learning in?
Dit houdt in dat je als school traditionele lesmaterialen combineert met digitale mogelijkheden. Op Penta Bahûrim kiezen we ervoor dat elke vakgroep zijn eigen ‘blend’ maakt.
 
Is het personeel voldoende onderlegd om met laptops aan de slag te gaan?
Uit veel onderzoeken blijkt dat succesvol ICT invoeren valt of staat met de mensen voor de klas. Ons team is lang voor de invoering bezig met voorbereiding op digitale didactiek. Daarbij is ICT en onderwijs een aspect dat binnen een groot deel van het team leeft.
 
Ik vind de bijdrage voor ouders erg hoog. Kunnen jullie dit onderbouwen?
We kunnen er niet aan ontkomen dat ouders de grootste last dragen. We hebben gekozen voor een model laptop die in prijs gunstig is; zo houden we de kosten laag. Omdat we met VMware werken en Office365 aanbieden zijn er geen extra kosten voor software. 
 
Hoeveel uur per dag/week zit mijn zoon of dochter achter de computer?
Dat verschilt. Bij bepaalde vakken is het gebruik van een laptop niet of nihil (gym), bij andere vakken meer. Een aantal uur per dag zal uw zoon of dochter achter de laptop zitten. De ene dag meer dan de andere.
 
ICT in de les is niet altijd even positief in het nieuws, hoe gaan jullie hier als school mee om?
Door de onderzoeken goed te lezen en daar ons voordeel mee te doen. Wij zijn van mening dat we op veel verbeterpunten in de onderzoeken inspelen.