Onderwijs van de straks

Het onderwijs staat niet stil. Landelijk wordt er nagedacht over hoe het onderwijs anders kan worden georganiseerd. Dat heeft met veel factoren te maken. De maatschappij verandert, de arbeidsmarkt vraagt andere vaardigheden, jongeren hebben andere interesses en ook de digitalisering drukt een steeds grotere stempel op ons dagelijks leven en de lespraktijk. Vanuit het project 'Onderwijs2032' en recenter 'curriculum.nu' geeft de overheid vorm aan het onderwijs van de toekomst. Dat is (nog) geen kant-en-klaar plan. Wat we wel weten is dat vaardigheden, naast kennis, een belangrijkere rol gaan spelen. Het personeel van PENTA college CSG Bahûrim erkent dit. De 21e -eeuwse vaardigheden zijn een onderdeel dat binnen het onderwijs van de toekomst naar voren komt. Met deze vaardigheden gaan wij aan de slag. Zowel voor , als in de klas. Docenten professionaliseren zich bijvoorbeeld in “Blended Learning”. Leerlingen werken met laptops en leren vier jaar lang bij het vak 'Informatietechnologie' vaardigheden aan. Deze hebben allemaal te maken met deze 21e -eeuwse vaardigheden. Onze docenten proberen alvast een voorsprong te nemen en leren te zoeken naar het verhogen van de kwaliteit van hun lessen door gebruik te maken van deze  'nieuwe' elementen. Zo hopen wij ons “onderwijs” alvast voor te bereiden op de toekomst.

DLG Weeda, afdelingsleider PENTA college CSG