PTA leerjaar 3 en 4 + examenreglement 2021-2022

Elke school beschrijft voor de examenklas welke stof er gaat worden behandeld en op welke manier dit kan worden getoetst. Dit is beschreven in een zogenaamd 'programma van toetsing en afsluiting (PTA)'. Ook het examenreglement staat op deze pagina.  

Klas 3:
Voor een aantal vakken wordt een deel van de examenstof in klas 3 afgehandeld. Deze vakken hebben dus in klas 3 ook een PTA. De cijfers die leerlingen voor die vakken behalen in klas 3 tellen (deels) mee in klas 4 voor het eindexamen. Voor vakken zonder PTA tellen de cijfers alleen mee voor de overgang naar klas 4. Deze worden daarna niet meegenomen in het examenjaar.

Klas 4:
Elk vak heeft in het PTA beschreven welke eindtermen worden getoetst. Dit is wettelijk vastgelegd. Voor de duidelijkheid is ook vaak omschreven op welke manier deze eindtermen worden behandeld (bijvoorbeeld welke hoofdstukken uit de methode). De manier van toetsen en de formule om het eindcijfer te berekenen staan ook beschreven. 

Klik hier voor het bestand met examenreglement, toelichting PTA, PTA klas 3 en klas 4.

Erratum INFT

Voor vragen over PTA's of het examenreglement kunt u contact opnemen met dhr. Weeda