PTA leerjaar 3 en 4 + examenreglement 2019-2020

Elke school beschrijft voor de examenklas welke stof er gaat worden behandeld en op welke manier dit kan worden getoetst. Dit is beschreven in een zogenaamd 'programma van toetsing en afsluiting (PTA)'. Ook het examenregelement staat op deze pagina.  

Klas 3:
Voor een aantal vakken wordt een deel van de examenstof in klas 3 afgehandeld. Deze vakken hebben dus in klas 3 ook een PTA. De cijfers die leerlingen voor die vakken behalen in klas 3 tellen (deels) mee in klas 4 voor het eindexamen. Voor vakken zonder PTA tellen de cijfers alleen mee voor de overgang naar klas 4. Deze worden daarna niet meegenomen in het examenjaar.

Klik hier voor de toelichting op het PTA klas 3
Klik hier voor de vak PTA's van klas 3
Klik hier voor het examenreglement klas 3/4
Aanvulling vrijstelling (pre)examenklassen voor zittenblijvers 3m

 

Klas 4:
Elk vak heeft in het PTA beschreven welke eindtermen worden getoetst. Dit is wettelijk vastgelegd. Voor de duidelijkheid is ook vaak omschreven op welke manier deze eindtermen worden behandeld (bijvoorbeeld welke hoofdstukken uit de methode). De wijze van toetsen en de formule om het eindcijfer te berekenen staan ook beschreven. 

Klik hier voor de toelichting op het PTA klas 4
Klik hier voor de vak PTA's van klas 4
Klik hier voor het examenreglement klas 4
Aanvulling vrijstelling (pre)examenklassen voor zittenblijvers
Aanvulling reglement inzake en bespreking (school)examens (6-11-2019)

 

NB. Cursusjaar 2019-2020 is, wat PTA's betreft, een overgangsjaar. De huidige derde klas werkt volgens de nieuwe situatie, terwijl de huidige vierde klas nog in de oude/ongewijzigde situatie zit. Dat heeft tot gevolg dat er twee aparte toelichtingen zijn en de toelichting van klas 4 afwijkt van die van klas 3. De belangrijkste wijziging in de nieuwe situatie is dat het eindcijfer in klas 3 niet meer per definitie het eerste cijfer in klas 4 is. Dit is (deels) bij enkele vakken in de huidige derde klas nog het geval. 

Voor vragen over PTA's of het examenreglement kunt u contact opnemen met dhr. Weeda