Vensters voor Verantwoording

Goede onderwijskwaliteit is een algemeen maatschappelijk doel en van groot belang voor de Nederlandse samenleving. Maar ook voor de individuele leerling is het van belang dat het geboden onderwijs van zodanige kwaliteit is dat de leerling zich volledig kan ontwikkelen vanuit de talenten waarover hij/zij beschikt. Over de kwaliteit van het onderwijs legt Penta verantwoording af aan de ouders en leerlingen (horizontaal) en aan de overheid (verticaal).

Sinds het schooljaar 2010/2011 passen we bij de interne en externe verantwoording het model toe van ‘Vensters voor Verantwoording’. In dit landelijke model worden kwaliteitsstandaarden voor het voortgezet onderwijs ontwikkeld waarmee scholen zich op een uniforme basis kunnen verantwoorden aan álle belanghebbenden van de school. Het model bestrijkt vier terreinen:

- de onderwijsprestaties
- de kwaliteitszorg
- de effectiviteit van het onderwijsbeleid
- de bedrijfsvoering

Het overheidstoezicht wordt uitgeoefend door de onderwijsinspectie. De onderwijskwaliteit blijkt voor een belangrijk deel uit de onderwijsopbrengsten. Deze worden gepubliceerd op de website van de onderwijsinspectie www.onderwijsinspectie.nl.

De school is echter meer dan een leerfabriek. De succesfactoren voor leerlingen bij het behalen van goede prestaties zijn hun welbevinden in de school, de mate waarin de leerling zich identificeert met de school, de kwaliteit van de docenten, een goede dosering van typen van werkvormen zoals zelfstandig werken en vormen van klassikaal onderwijs. Deze bepalen de pedagogische en didactische kwaliteit van de school en behoren tot de standaard van Penta.

Klik hier voor het venster van Penta Bahûrim