Missie

"Leerlingen voorbereiden op de toekomst, verder dan het diploma”.

Onze school wil leerlingen voorbereiden op de toekomst door ze niet alleen vakinhoudelijk wat aan te leren (het diploma), maar ook stappen zetten in hun persoonlijke ontwikkeling. Vaardigheden die goed zijn voor zichzelf en de maatschappij om hen heen. De huidige maatschappij vraagt om sterke burgers, die zelf kunnen nadenken, reflecteren, plannen, initiatief tonen en verantwoordelijkheid kunnen en durven nemen.

Een diploma is het resultaat van 4 jaar onderwijs op onze school. Een einddoel is gehaald. Het aanleren van vaardigheden gaat die 4 jaar voorbij. Je geeft leerlingen iets mee waardoor ze, als leerlingen van Bahûrim, een voorsprong hebben op het MBO, de HAVO of waarschijnlijk zelfs later in hun beroep. Dat ‘verder gaan dan het diploma’ wat wij als team voor ogen hebben, is te verwoorden in de volgende collectieve ambitie:

Collectieve ambitie

De medewerkers van PENTA college CSG Bahûrim bieden een omgeving aan, waarin leerlingen zich verbonden weten (samen voor het individu) en uitgedaagd worden om zelfbewust te zijn en een pro-actieve houding te ontwikkelen en aan te nemen.