Ouderberaad en leerlingberaad

Wij stellen het op prijs een goede band met ouders te onderhouden. In het ouderberaad voeren we overleg met een afvaardi­ging van de ouders. Dit overleg vindt minimaal tweemaal per jaar plaats. Het streven is deze vorm van ouderbetrokkenheid uit te breiden. Wij gaan ervan uit dat een optimale ouderbe­trokkenheid kan resulteren in betere resultaten en een prettig schoolklimaat. Met onze leerlingen voeren we regelmatig overleg in het zogenaamde leerlingenberaad. Minimaal tweemaal per jaar wordt er per leer­jaar met een afvaardiging van de leerlingen gesproken. Deze gesprekken worden binnen klassenverband voorbereid. De mentoren van het betreffende leerjaar bespreken met de klas een aantal onderwerpen. Een afvaardiging van leerlingen werkt dit uit en bespreekt de uitkomsten in het leerlingberaad. De week erna zal de mentor de afgevaardigde leerlingen de mogelijkheid geven om de uitkomsten van het leerlingberaad terug te koppelen naar de klas.