Raad van curatoren

Het PENTA college is onderverdeeld in een aantal clusters. Zo vormen Jacob van Liesveldt en Bahûrim samen een cluster. Elk cluster heeft zijn eigen (cluster)curatorium. Dit is een orgaan van advies en bijstand, dat m.b.t. alle aspecten van het beleid van de vestigingen Jacob van Lies¬veldt en Bahûrim optreedt als klankbord, denktank en als sparringpartner van de directie van het cluster. Curatoren en directie vergaderen ongeveer zes keer per jaar. De curatoren hebben deskundigheid op het gebied van management, zij hebben een goed netwerk in het voedingsgebied van de vestigingen en zij hebben zicht op het gewenste onderwijs in relatie tot de regio. Zij hebben als ouder van een of meerdere leerlingen een bijzondere band met Jacob van Liesveldt en Bahûrim en met het PENTA college als geheel. Eenmaal per jaar komen alle PENTA curatoren bijeen om met de directieraad van het PENTA college van gedachten te wisselen over clusteroverstijgende beleidszaken. De curatoren zijn tevens lid van de vereniging van CVO. Eenmaal per jaar wordt er een speciale bijeenkomst gehouden voor curatoren van alle CVO scholen waarin van gedachten gewisseld wordt over de koers van CVO en haar scholen. 

Ons curatorium is als volgt samengesteld: 
namens Bahûrim: 
dhr. P. Stal  
namens Jacob van Liesveldt: 
dhr. J.M.V. van Vilsteren (voorzitter), dhr. A. Baan, mw. M. Jacquemijns, dhr. E.A. Hiemstra, mw. D. Stok 
Postadres curatorium: 
Postbus 119, 3220 AC Hellevoetsluis. De curatoren kunt u telefonisch bereiken via de school (0181-316866).