Schoolorganisatie

De dagelijkse leiding bestaat uit een directeur, een afdelingsleider en een teamleider. Deze worden ondersteund door enkele coördinatoren, waaronder de coördinator leerlingbegeleiding. De taken van de schoolleiding zijn, globaal, als volgt verdeeld:
 

Dhr. J.J Holwerda  Algemene zaken, externe contacten
Dhr. D.L.G. Weeda Leerlingzaken klas 2,3,4, examensecretariaat, ICT, onderwijsvernieuwing
Mw. A. Clement Brugklascoördinator, aanname nieuwe leerlingen, zorgteam

 

Als u vragen heeft aan één van bovenstaande personen dan kunt u via de administratie contact opnemen (0181-475275 of per email bm@penta.nl).