Schoolgids en privacy


Hieronder kunt u de schoolgids downloaden. De schoolgids bestaat uit een algemeen gedeelte en een deel dat specifiek voor Bahûrim geldt.

Al voor de invoering van de AVG is er binnen PENTA aandacht besteed aan privacy. Het correct omgaan met, vaak vertrouwelijke, informatie die je als medewerker krijgt is van groot belang. Sinds de invoering van de AVG is er door ons schoolbestuur een gedegen privacybeleid gemaakt. Het privacyreglement kunt u hieronder bekijken. Ook staat er een folder van Kennisnet met informatie over kinderen en social media. Voor u als ouder mogelijk een interessante handreiking. Heeft u vragen over de schoolgids of aangaande het privacyreglement? Stuurt u dan een bericht naar bm@penta.nl met uw vraag. 

Schoolgids BM 2018-2019.pdf

schoolgids1819AD.pdf

Privacyreglement CVO conform AVG.pdf

Kinderen en Privacy.pdf