Een steuntje in de rug is altijd fijn

Op onze school heeft iedere leerling een mentor met wie hij/zij over van alles kan praten. Bijvoorbeeld als het leren niet zo lekker gaat of als er een ruzietje is in de klas. Ook met persoonlijke vragen kun je bij je mentor terecht.

Op school zijn er ook nog andere personen die je met verschillende dingen kunnen helpen. Als je problemen hebt met het plannen van je huiswerk of je weet niet hoe je iets moet aanpakken, kun je naar huiswerkbegeleiding. Als je moeite hebt met bijvoorbeeld Engels, kun je naar het studiebegeleidingsuur voor dit vak. Dyslexiebegeleiding wordt gegeven door een dyslexiecoach. En één keer per week is er een remedial teacher aanwezig voor onderzoek en speciale vragen over leren.

Maar hoe moet het nu als je je zorgen maakt over iets wat thuis niet goed gaat of je weet niet hoe je een ruzie met een medeleerling moet oplossen? Je zit niet goed in je vel? Dan kun je ook terecht bij onze schoolmaatschappelijk werkster, die één keer per week bij ons aanwezig is. Natuurlijk kent onze school ook vertrouwenspersonen, waar je de gehele week terecht kunt.

Wij hopen dat je onze hulp inroept als het nodig is en zo je hoofd weer een beetje leger kunt maken. Want dat is heel belangrijk als je goed wilt leren.

Ondersteuningsplan bahurim.docx