PTA leerjaar 3 en 4 + examenreglement

Elke school beschrijft voor de (voor)examenklas welke stof er behandeld gaat worden en op welke manier dit getoetst kan worden. Dit is beschreven in een zogenaamd 'programma van toetsing en afsluiting'. Met name voor klas 4 is het belangrijk om te weten hoe vakken gevuld zijn en hoe ze moeten worden afgerond. Uiteraard zijn de mentoren van klas 4 een belangrijk aanspreekpunt hiervoor en voorzien ze de leerlingen van allerhande informatie.

PTA klas 3

PTA klas 4

Examenreglement PENTA

Programma van Toetsing en Afsluiting voor de leerling vakgebied Duits 20182019 4TL.pdf

Voor vragen over PTA's of het examenreglement kunt u contact opnemen met dhr. Weeda via het algemene adres bm@penta.nl.