Vakantie en Leerplicht

In het voortgezet onderwijs is het maximum aantal vakantiedagen per schooljaar vastgesteld op zestig.
De school stelt de vakantiedagen vast. Ouders en leerlingen zijn verplicht zich hieraan te houden.
De onderstaande data worden onder voorbehoud verstrekt. Wijzigingen zijn mogelijk.

De vakantiedata worden bepaald op landelijk en regionaal niveau. Bahûrim moet zich hierbij houden aan
de richtlijnen die gelden voor de Rotterdamse scholen voor voortgezet onderwijs. Wij publiceren de vakantiedata
tijdig op onze website.

Het is onverstandig om bij het boeken van een vakantie uit te gaan van de adviesdata die het Ministerie
publiceert. De vakantiedata in onze regio wijken daar nogal eens van af. Hanteer dus niet de adviesdata,
maar gebruik altijd de data die door school zijn gepubliceerd.

 Vakantieverlof mag:

 • slechts eenmaal per schooljaar worden verleend;
 • niet langer duren dan tien schooldagen;
 • niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het schooljaar. 


Geen redenen voor verlof zijn:

 • familiebezoek in het buitenland
 • vakantie in een goedkope periode of in verband met een speciale aanbieding;
 • een uitnodiging van vrienden of familie om buiten de normale schoolvakanties op vakantie te gaan;
 • het ontlopen van de verkeersdrukte;
 • als kinderen uit uw gezin op een andere school zitten en al vrij hebben;
 • reeds gekochte tickets;
 • door anderen betaalde vakanties
 • “er wordt toch geen les gegeven”.

Verlofaanvragen kunt u schriftelijk richten aan de leerjaarcoördinator van uw zoon of dochter.
Op Bahûrim is dat dhr. Osinga voor klas  en 2 en dhr. Weeda voor klas 3 en 4. De school is verplicht altijd de leerplichtambtenaar op de hoogte te brengen als er zonder toestemming verlof wordt opgenomen. Dat is ook het geval wanneer er een sterke verdenking is van ongeoorloofd verzuim
.

Vakantiedata schooljaar 2019-2020

 
Zomervakantie                 Zaterdag 20 juli t/m zondag 1 september 2019*
Herfstvakantie                  Zaterdag 19 oktober t/m zondag 27 oktober 2019
Kerstvakantie                   Zaterdag 21 december 2019 t/m zondag 5 januari 2020
Voorjaarsvakantie             Zaterdag 22 februari t/m zondag 1 maart 2020
Goede Vrijdag en Pasen    Vrijdag 10 april t/m maandag 13 april 2020
Meivakantie                     Woensdag 22 april t/m zondag 3 mei 2020**
Bevrijdingsdag                 Dinsdag 5 mei 2020
Hemelvaartsweekend        Donderdag 21 mei t/m zondag 24 mei 2020
2e Pinksterdag                 Maandag 1 juni 2020
Zomervakantie                 Zaterdag 18 juli 2020 t/m zondag 30 augustus 2020***
 
* Vrijdag 30 augustus 2019 boeken ophalen
** De meivakantie is voor de leerlingen van woensdag 22 april t/m dinsdag 5 mei 2020
*** Vrijdag 28 augustus 2020 boeken ophalen