Vakantie 

In het voortgezet onderwijs is het maximum aantal vakantiedagen per schooljaar vastgesteld op zestig.
De school stelt de vakantiedagen vast. Ouders en leerlingen zijn verplicht zich hieraan te houden.
De onderstaande data worden onder voorbehoud verstrekt. Wijzigingen zijn mogelijk.

De vakantiedata worden bepaald op landelijk en regionaal niveau. Penta Bahûrim moet zich hierbij houden aan
de richtlijnen die gelden voor de Rotterdamse scholen voor voortgezet onderwijs. Wij publiceren de vakantiedata
tijdig op onze website.

Het is onverstandig om bij het boeken van een vakantie uit te gaan van de adviesdata die het Ministerie
publiceert. De vakantiedata in onze regio wijken daar nogal eens van af. Hanteer dus niet de adviesdata,
maar gebruik altijd de data die door school zijn gepubliceerd.

 

 

Vakantiedata 2020-2021

Zomervakantie
Zaterdag 18 juli t/m zondag 30 augustus 2020

Herfstvakantie
Zaterdag 17 oktober t/m zondag 25 oktober 2020

Kerstvakantie
Zaterdag 19 december 2020 t/m zondag 3 januari 2021

Voorjaarsvakantie
Zaterdag 20 februari 2021 t/m zondag 28 februari 2021

Goede Vrijdag en Pasen
Vrijdag 2 april t/m maandag 5 april 2021

Koningsdag
Dinsdag 27 april 2021

Meivakantie
Zaterdag 1 mei t/m zondag 16 mei 2021

2e Pinksterdag
Maandag 24 mei 2021

Zomervakantie 2021
Zaterdag 17 juli t/m zondag 29 augustus 2021

 

Vakantiedata 2021-2022

Zomervakantie 
Zaterdag 17 juli t/m zondag 29 augustus 2021

Herfstvakantie 
Zaterdag 16 oktober t/m zondag 24 oktober 2021

Kerstvakantie 
Zaterdag 25 december 2021 t/m zondag 9 januari 2022

Voorjaarsvakantie
Zaterdag 26 februari t/m zondag 6 maart 2022

Goede Vrijdag en Pasen
Vrijdag 15 april t/m maandag 18 april 2022

Meivakantie
Zaterdag 23 april t/m zondag 8 mei 2022

Koningsdag
Woensdag 27 april 2022

Hemelvaart
Donderdag 26 en vrijdag 27 mei 2022

2e Pinksterdag
Maandag 6 juni 2022

Zomervakantie 2022
Zaterdag 9 juli t/m zondag 21 augustus 2022

 

Verlof en leerplicht 

Vakantieverlof mag:

 • slechts eenmaal per schooljaar worden verleend;
 • niet langer duren dan tien schooldagen;
 • niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het schooljaar. 

Geen redenen voor verlof zijn:

 • familiebezoek in het buitenland
 • vakantie in een goedkope periode of in verband met een speciale aanbieding;
 • een uitnodiging van vrienden of familie om buiten de normale schoolvakanties op vakantie te gaan;
 • het ontlopen van de verkeersdrukte;
 • als kinderen uit uw gezin op een andere school zitten en al vrij hebben;
 • reeds gekochte tickets;
 • door anderen betaalde vakanties
 • “er wordt toch geen les gegeven”.

Volledige informatie over vakantie en leerplicht kunt u vinden op de site van het ministerie.

Verlofaanvragen kunt u digitaal aanvragen middels het formulier. Dhr. Weeda zal de aanvraag beoordelen en dit terugkoppelen naar het emailadres wat binnen ons schoolsysteem bekend is! Dit om fraude te voorkomen.

De school is verplicht altijd de leerplichtambtenaar op de hoogte te brengen als er zonder toestemming verlof wordt opgenomen. Dat is ook het geval wanneer er een sterke verdenking is van ongeoorloofd verzuim.