Heb je vragen of zit je ergens mee?

Op onze school heeft iedere leerling een mentor met wie hij/zij over van alles kan praten. Bijvoorbeeld als het leren niet zo lekker gaat of als er een ruzietje is in de klas. Voor de zomervakantie maak je al kennis met je mentor en je klas, zodat je meteen al iemand hebt aan wie je vragen kunt stellen. Ook kan je mentor helpen met plannen of je tips geven over het leren van je huiswerk.

Als er andere vragen zijn over begeleiding op school kijken we altijd naar wat nodig is voor een leerling, en wie jou dan het beste kan helpen. Daarvoor hebben we verschillende mensen op school. De zorgcoördinator kijkt dan met jou mee naar wat en wie jou kan helpen. Dat is bij ons op school mevrouw Anja Clement  a.clement@penta.nl

Op school zijn er ook nog andere personen die je met verschillende dingen kunnen helpen. Dyslexiebegeleiding wordt gegeven door een dyslexiecoach. Zij maakt aan het begin van het jaar samen met jou een dyslexiekaart met de aanpassingen die voor jou nodig zijn. Voor contact: mevrouw Caroline Herrewijnen. c.herrewijnen-vanderreijden@penta.nl

Maar hoe moet het nu als je je zorgen maakt over iets wat thuis niet goed gaat of je weet niet hoe je een ruzie met een medeleerling moet oplossen? Je zit niet goed in je vel? Dan kun je ook terecht bij onze schoolmaatschappelijk werkster, die één keer per week bij ons aanwezig is. Natuurlijk kent onze school ook vertrouwenspersonen, waar je de gehele week terecht kunt.

Wij hopen dat je onze hulp inroept als het nodig is en zo je hoofd weer een beetje leger kunt maken. Want dat is heel belangrijk als je goed wilt leren.

(voor complete begeleidingsstructuur kijk bij het kopje: voor ouders-begeleiding)