Penta Bahûrim Info

Op deze bladzijde komen de regelmatig verschijnende info's te staan met daarin nieuws van onze school.