Wie zijn wij?

 

In Brielle en omgeving kent men Bahûrim als een kleine vestiging van scholengroep Penta waar het voor de leerlingen prima toeven is, waar studeren en prestaties leveren hoog in het vaandel staan en waar de aan onze zorg toevertrouwde leerlingen in hun nog vrij jonge leven zich in een prettige, stimulerende en veilige omgeving verder kunnen ontwikkelen.

Goed contact tussen ouders en medewerkers van de school is nodig om ons gezamenlijke doel, de vorming van jonge mensen tot zelfstandig opererende burgers in onze ingewikkelde maatschappij, zo goed mogelijk te volbrengen. Daarbij verwachten wij van ouders, leerlingen en het personeel een grote mate van betrokkenheid.

Door de kleinschaligheid van Penta Bahûrim is het voor ouders gemakkelijk om direct contact te leggen met administratief medewerksters, mentoren, docenten, de leerjaarcoördinator, de conciërge of de directie.

De leerlingen zullen vrij snel vertrouwd raken met het idee dat er van leerlingen van Penta Bahûrim meer verwacht wordt dan alleen maar aanwezig te zijn. Zij zijn medeverantwoordelijk voor het leefklimaat binnen de school. Door die verantwoordelijkheid tot op zekere hoogte te delen, hopen we dat er in de loop der jaren een stuk wederzijds respect en vertrouwen ontstaat tussen leerlingen en personeel. Gezamenlijk proberen we een zo goed mogelijk resultaat te bewerkstelligen.


"Onze school waar je je snel thuisvoelt en de leraren je kennen."