Identiteit
 

Dit vinden wij belangrijk:
Onze school wil onderwijs geven vanuit een vrijzinnig, open christelijk perspectief. Dat betekent voor ons dat je leert nadenken over waarden als gerechtigheid, naastenliefde en verantwoordelijkheid voor de wereld om je heen.

Penta Bahûrim laat alle leerlingen (die aan de toelatingseisen voldoen) toe, ongeacht hun religieuze achtergrond. Wij vragen van ouders en leerlingen om onze identiteit te respecteren, zoals wij ook die van hen respecteren.