Pesten? Bahûrim zegt NEE, doe met ons mee!

 

Pesten vinden we op Penta Bahûrim niet oké, toch gebeurt het ook bij ons op school. Door aandacht te besteden aan het anti-pestprotocol dat wij op school hebben, hopen we dat het pesten minder kan worden. 

Anti-pestprotocol.pdf

Dit is het pestprotocol vanhet Penta Bahûrim. Enerzijds bevat het richtlijnen bij geconstateerd pestgedrag, anderzijds staan er ook voorwaarden en activiteiten in die pesten kunnen voorkomen. 

Dit protocol is erop gericht om alle medewerkers, leerlingen en ouders op de hoogte te brengen, van wat de school wil doen om het veilige schoolklimaat, dat onze vestigingen kenmerkt, te verbeteren. Het heeft als belangrijkste doel om het vertrouwen van allen te winnen op een gebied waar nog te vaak wantrouwen overheerst. 

Het pestprotocol is onderdeel van het ondersteuningsplan van de school. Het betreft een levend document; de maatschappij is in beweging, en de manieren van pesten veranderen met de tijd. Elk jaar wordt dit document geactualiseerd.