Visie en ambitie

"Leerlingen voorbereiden op de toekomst, verder dan het diploma”

Onze school wil leerlingen voorbereiden op de toekomst door ze niet alleen vakinhoudelijk iets aan te leren (het diploma), maar ook stappen te nemen in hun persoonlijke ontwikkeling. Vaardigheden die goed zijn voor zichzelf en de wereld om zich heen. De huidige maatschappij vraagt om sterke burgers, die zelf kunnen nadenken, reflecteren, plannen, initiatief tonen en verantwoordelijkheid kunnen en durven nemen.

Een diploma is het resultaat van vier jaar onderwijs op onze school. Een einddoel is gehaald. Het aanleren van vaardigheden gaat verder dan die vier jaar. Je geeft leerlingen iets mee waardoor ze een voorsprong hebben op het MBO, de HAVO of waarschijnlijk zelfs in hun latere beroep. Het ‘verder gaan dan het diploma’ dat wij als team voor ogen hebben, is te verwoorden in de volgende collectieve ambitie:

Collectieve ambitie
De medewerkers van Penta Bahûrim bieden een omgeving aan, waarin leerlingen zich verbonden weten (samen voor het individu) en uitgedaagd worden om zelfbewust te zijn en een pro-actieve houding te ontwikkelen en aan te nemen.