Heterogene brugklassen 

Leerlingen op onze school hebben een mavo- of havo-adviesgekregen van de basisschool. Dit advies wordt ook weleens gecombineerd door de basisschool. Ook zijn er leerlingen die een hoger advies krijgen waar toch nog wat twijfel aan kan zitten of dit wel de uitkomst gaat hebben die men verwacht. Wij willen dat leerlingen op het niveau zitten dat ze past en waarop ze het beste presteren.  

Op Bahûrim werken wij in klas 1 en 2 met heterogene brugklassen. Dat wil zeggen dat we de leerlingen die een dubbel advies hebben of niet zeker weten of het havoniveau bij ze past in een 1 mavo/havo of 2 mavo/havo-klas kunnen plaatsen. Deze klassen krijgen les op het havoniveau. Zelfde boeken, zelfde toetsen, zelfde stof. Alleen zijn docenten in deze klas extra alert op de verschillen in niveau zodat ze aan het einde van het jaar met een goede onderbouwing kunnen aangeven waarom het havo- of mavoniveau het beste past. Uiteraard in overleg met ouders en leerling. We zijn blij dat we de heterogene brugklas hebben weten door te trekken naar klas 2 zodat er een langere aanloop is om te bepalen wat het beste past. Ook zijn we als school van mening dat als je meer heterogeniteit in de klassen aanbrengt leerlingen elkaar kunnen ondersteunen in het geboden niveau. Dat werkt het leerklimaat in de hand.  

Mocht u vragen hebben over de heterogene brugklassen dan kunt u hierover contact opnemen met de teamleider onderbouw via het algemene nummer van school.