Decanaat/loopbaanontwikkeling en begeleiding (LOB)


Om onze leerlingen goed voorbereid een vervolgopleiding te laten kiezen, krijgen zij informatie en begeleiding bij de keuze voor hun verdere loopbaan. Scholen noemen dit LOB: loopbaanoriëntatie en -begeleiding.

infofolder vervolgopleiding klas 4, oktober 2020.pdf

Het MBO kompas

Wat leer je?

Leerlingen leren nadenken over het vervolg van hun studie, een mogelijk beroep en welke keuzemogelijkheden er zijn voor een vakkenpakket.

Elke leerling bekijkt aan de hand van loopbaancompetenties wat hij/zij kan en wil en hoe dit kan worden omgezet in een beroep of opleiding. Met behulp van de vijf loopbaancompetenties kunnen leerlingen keuzes maken en zelf hun loopbaan sturen. 

De vijf loopbaancompetenties zijn:

* kwaliteitenreflectie: wat kan ik het best en hoe weet ik dat? 

* motievenreflectie: wat wil ik, waar ga en sta ik voor en waarom? 

* werkexploratie: welk soort werk past bij mij en waarom? 

* loopbaansturing: hoe bereik ik mijn doel en waarom zo? 

* netwerken: wie kan mij helpen mijn doel te bereiken en waarom die mensen? 

Hoe leer je dat?

 

In klas 1 beginnen wij met de vormingslessen. Hierbij komen onder andere kwaliteitenreflectie en motievenreflectie aan bod: kijken naar jezelf en ontdekken wat je wilt en wat je kunt.

Onze mavoleerlingen gaan in klas 2 een vakkenpakket kiezen. Hiervoor volgen zij het online programma Qompas. Via deze methode leren zij alles over de vijf loopbaancompetenties, worden zij door vragen uitgedaagd om na te denken waar hun kwaliteiten liggen en welk werk bij hen past. Door het volgen van deze methode komt er meer zicht op welke vakken belangrijk voor hen zijn en wat de beste keuze is.

Ook volgen zij dat jaar een snuffelstage in het kader van de werkexploratie: een dagje mee op het werk van één van de ouder(s)/verzorger(s).

Onze havoleerlingen gaan in klas 3 met de methode Qompas aan het werk. Dit jaar staat in het teken van een profiel kiezen, waarmee zij in de bovenbouw van de havo verder gaan. Tevens geven wij voorlichting over de aansluiting op het hoger beroeps onderwijs (HBO).

Keuzebegeleiding klas 3 en 4

In klas 4 is de keuze voor een vervolgopleiding een belangrijk moment. Het decanaat begeleidt leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) bij het maken van keuzes voor een vervolgopleiding, de doorstroom naar het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) of havo. De decaan verstrekt informatie, voert gesprekken met leerlingen en/of hun ouders om hen daarbij goed te begeleiden.

Wie zijn er betrokken bij LOB?

Mevr. Lindenbergh is, samen met de mentoren, het aanspreekpunt voor het decanaat en LOB. Neemt u contact op met haar als er vragen zijn. Dat kan per email via m.lindenbergh-gernette@penta.nl of telefonisch via 0181 475275.