Regieversterkend handelen

 

Op Penta Bahûrim willen wij onze leerlingen zien en kennen. Een leerling is bij ons absoluut geen nummer. Dat houdt in dat we veel voor onze leerlingen over hebben en ze graag helpen. Dit is wat we vaak horen van onze oud-leerlingen en daar zijn we trots op.

Die behulpzaamheid is mogelijk een valkuil. We willen leerlingen helpen om zich te ontwikkelen tot zelfstandige, zelfbewuste en proactieve mensen. Dat houdt in dat ze zelf de regie gaan nemen over hun handelen en dat ze weten waar hun sterke en zwakke punten liggen.

Enkele jaren geleden zijn we gestart met de principes van regieversterkend handelen. Als docent ga je het gesprek met je leerling aan vanuit de gedachte dat leerlingen zelf de regie kunnen nemen. De wil om te helpen is er nog steeds, alleen heeft de leerling een grotere rol in het vinden van oplossingen. Leerlingen die moeite hebben met bepaalde regiefuncties kunnen daarin begeleid worden. De regiefuncties zijn:

 • - Taal (communicatie en verbeelding)
  - Geheugen
  - Motoriek
  - Perceptie (waarneming van de wereld middels zintuigen, beeld van jezelf en de ander).
  - Geweten
  - Zelfcontrole
  - Oriëntatie in ruimte en tijd

Vanuit regieversterkend handelen hebben wij een basishouding ontwikkeld voor leerlingen, docenten en schoolleiding. Als je namelijk verwacht dat leerlingen de regie nemen over hun handelen, dan mag je dat ook van docenten en schoolleiding verwachten. De invoering van regieversterkend handelen wordt begeleid door mevrouw Carmona van Loon. Zij is als orthopedagoge de grondlegster voor deze manier van werken.

De invoering van regieversterkend handelen is een proces dat binnen alle lagen van de school aan bod komt. Daar is tijd voor nodig. Sinds vorig jaar zijn we in een stroomversnelling gekomen en we hopen binnenkort stappen te nemen om als organisatie onze collectieve ambitie te kunnen uitbouwen.

Collectieve ambitie:

De medewerkers van Penta Bahûrim bieden een omgeving aan waarin leerlingen zich verbonden weten (samen voor het individu) en worden uitgedaagd om zelfbewust te zijn en een proactieve houding te ontwikkelen en aan te nemen.