Leerlingenportaal

Op deze plaats kun je je aanmelden als leerling van Penta Bahûrim

Ouderportaal

Op deze plaats kunt u zich aanmelden als ouder/verzorger van een leerling op Penta Bahûrim.

Personeelsportaal

Hier kun je je aanmelden als je een personeelslid bent van Penta Bahûrim