Absentie melden

 

Indien een leerling afwezig is wegens ziekte of door andere omstandigheden de school niet (op tijd) kan bezoeken, wordt u verzocht het antwoordapparaat in te spreken voor aanvang van het eerste lesuur.

Telefoonnummer school: 0181-475275

Indien de leerling weer aanwezig is, dient hij/zij dat direct zelf te melden bij de administratie.

Betreft het een betermelding dan dienen de ouders de leerling via het antwoordapparaat beter te melden voor 09.00 uur.