Meldcode

 

De meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. Aan de hand van vijf stappen bepalen professionals of ze een melding moeten doen bij Veilig Thuis en of er voldoende hulp kan worden ingezet.

Hoe werkt de meldcode?

Iedere organisatie en zelfstandige professional ontwikkelt een eigen meldcode met daarin vijf stappen. Iedere organisatie is wettelijk verplicht om deze vijf stappen in haar meldcode op te nemen. 

Klik hier voor de meldcode van Penta Bahûrim

Heeft u vragen over of naar aanleiding van de meldcode neem dan contact op met één van de aandachtsfunctionarissen: mevr. Herrewijnen of dhr. Weeda.

Op de website van Veilig Thuis is veel informatie te vinden over hoe om te gaan met huiselijk geweld. Ook als dit plaatsvindt bij volwassenen in uw omgeving, vriendenkring of familie.