Geschiedenis


Onze school is meer dan een eeuw geleden gesticht vanuit de “Vereniging tot stichting en instandhouding van Scholen met den Bijbel te Brielle”. Tot 1 augustus 1993 maakten wij deel uit van deze vereniging. Zij stichtte meer dan een eeuw geleden -in 1892- haar eerste basisschool. Tot 1897 was deze school gehuisvest in een groot herenhuis op het Maarland N.Z., nu de huisnummers 54 en 55. In dat jaar verhuisde de school naar de Boterstraat en in de jaren twintig van de vorige eeuw werd het gebouw van de Rijks Hogere Burgerschool in de voormalige Schoolstraat betrokken, wat nu de Queenboroughstraat is. Inmiddels was het schoolbestuur begonnen met een onder­zoek naar de haalbaarheid van een christelijke ULO-school. Het zou tot 1946 duren voordat de gemeenteraad toestemming gaf deze school op te richten. In eerste instantie vond de school een onder­komen in het schoolgebouw in de Schoolstraat waar op dat moment ook het lager onderwijs en het voortgezet lager onderwijs waren gevestigd.

Al snel bleek de ruimte te klein te zijn voor het jaarlijks groeiende aantal leerlingen. De volgende 22 jaar moest de school diverse malen verhuizen en andere lokaliteiten betrekken om de leerlingen te kunnen onderbrengen. In 1968 kon men uiteindelijk in een nieuwe, eigen school onderdak vinden. In sep­tember van dat jaar opende de burgemeester aan de Mgr. Smitstraat in Rugge de christe­lijke MAVO-school “Bahûrim”, hetgeen in het Hebreeuws “plaats waar jonge mensen samen­komen” betekent.

In 2003 heeft het schoolgebouw een grondige renovatie ondergaan. Het oude noodgebouw werd vervangen door een modern uitgerust semipermanent gebouw van goede kwaliteit. In 2007 is een nieuw lokaal toegevoegd vanwege de invoering van het vak technologie. In 2013 is de nieuwbouw gerealiseerd en in 2014 is het hoofdgebouw gerenoveerd, mede dankzij finan­ciële steun van de gemeente Brielle. Door de realisatie van de nieuwbouw, het multicourt en het gerenoveerde hoofdgebouw heeft Bahûrim vele mogelijkheden gekregen het onderwijs verder te ontwikkelen. Binnen Penta is Bahûrim de oudste vestiging, maar jong van hart en op solide wijze werkend aan de toekomst...