Een steuntje in de rug is altijd fijn

Op Bahurim is er een opbouw in de begeleiding voor elke leerling en klas. Zelfstandig waar het kan, met ondersteuning waar het moet. Door de korte lijnen is het vaak mogelijk om snel te handelen en contact te onderhouden met ouders. We beginnen met een kennismaking met de ouders aan het begin van elke schooljaar. Wij hechten veel waarde aan de gouden driehoek leerling-ouders-school. De inspectie was in 2020 zeer te spreken over de manier waarop leerlingen bij ons in beeld zijn.