Vakantie en verlof
 

In het voortgezet onderwijs is het maximum aantal vakantiedagen per schooljaar vastgesteld op zestig.
De school stelt de vakantiedagen vast. Ouders en leerlingen zijn verplicht zich hieraan te houden.
De onderstaande data worden onder voorbehoud verstrekt. Wijzigingen zijn mogelijk.

De vakantiedata worden bepaald op landelijk en regionaal niveau. Penta Bahûrim moet zich hierbij houden aan
de richtlijnen die gelden voor de Rotterdamse scholen voor voortgezet onderwijs. Wij publiceren de vakantiedata
tijdig op onze website.

Het is onverstandig om bij het boeken van een vakantie uit te gaan van de adviesdata die het Ministerie
publiceert. De vakantiedata in onze regio wijken daar nogal eens van af. Hanteer dus niet de adviesdata,
maar gebruik altijd de data die door school zijn gepubliceerd.

Mocht u toch verlof willen aanvragen, dan kan dat via deze link.

Zomervakantie 2022-2023
za 08-07-2023 t/m zo 20-08-2023

 

SCHOOLVAKANTIES 2023 - 2024

Herfstvakantie

Zaterdag 14 oktober t/m zondag 22 oktober 2023 

Kerstvakantie

Zaterdag 23 december 2023 t/m zondag 7 januari 2024

Voorjaarsvakantie

Zaterdag 17 februari t/m zondag 25 februari 2024

Goede Vrijdag & Pasen

Vrijdag 29 maart en maandag 1 april 2024

Meivakantie 

Zaterdag 27 april t/m zondag 12 mei 2024

Tweede Pinksterdag

Maandag 20 mei 2024

Zomervakantie 

Zaterdag 13 juli t/m zondag 25 augustus 2024

 

 

 

Verlof en leerplicht 

 

Vakantieverlof mag:

 • * slechts eenmaal per schooljaar worden verleend;
 • * niet langer duren dan tien schooldagen;
 • * niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het schooljaar. 

 

Geen redenen voor verlof zijn:

 1. * familiebezoek in het buitenland
 2. * vakantie in een goedkope periode of in verband met een speciale aanbieding;
 3. * een uitnodiging van vrienden of familie om buiten de normale schoolvakanties op vakantie te gaan;
 4. * het ontlopen van de verkeersdrukte;
 5. * als kinderen uit uw gezin op een andere school zitten en al vrij hebben;
 6. * reeds gekochte tickets;
 7. * door anderen betaalde vakanties
 8. * “er wordt toch geen les gegeven”.

 

Volledige informatie over vakantie en leerplicht kunt u vinden op de site van het ministerie.

Verlofaanvragen kunt u doen door het invullen van dit formulier. Dhr. Weeda zal de aanvraag beoordelen en dit terugkoppelen naar het emailadres wat binnen ons schoolsysteem bekend is! Dit om fraude te voorkomen.

De school is verplicht altijd de leerplichtambtenaar op de hoogte te brengen als er zonder toestemming verlof wordt opgenomen. Dat is ook het geval wanneer er een sterke verdenking is van ongeoorloofd verzuim.