Jaaroverzicht 2019 - 2020

6 jan
Huiswerkvrij

6 jan
Huiswerkvrije en toetsvrije dag leerjaar 4

6 jan
PENTA Info 7

7 jan
Huiswerkvrije en toetsvrije dag leerjaar 4

8 jan
Huiswerkvrije en toetsvrije dag leerjaar 4

9 jan
Huiswerkvrije en toetsvrije dag leerjaar 4

10 jan
Huiswerkvrije en toetsvrije dag leerjaar 4

13 jan
Afname enquête 'Scholen op de kaart' klas 3A en 3B

13 jan
Tentamens leerjaar 4 (SE3)

14 jan
Afname enquête 'Scholen op de kaart' klas 3C

14 jan
Leerlingenbespreking leerjaar 1 t/m 4

18 jan
Open Huis Bahûrim

20 jan
Klassikale afname GGD-onderzoek klas 2C en 2D

21 jan
Voorstelling 'Roet' leerjaar 1

27 jan
PENTA Info 8

28 jan
Wiskunde-Opstapklas

28 jan
Uitreiken cijfers en formulier herkansing SE3

30 jan
Ontwikkelochtend

31 jan
Inleveren formulier herkansing SE3 voor 10.00 uur