02 april 2023

Palmzondag

Ook wel bekend als palmzondag. Dit is de zondag voor Pasen. Op deze zondag wordt de intocht van Jezus Christus in Jeruzalem herdacht. Jezus at de voorafgaande avond samen met zijn vriend Lazarus en diens zussen, Maria en Martha. Twee van zijn discipelen - zijn trouwste volgelingen - werden eropuit gestuurd om een ezelsveulen op te halen. De volgende ochtend legden de discipelen hun mantels op de rug van het dier, waarna Jezus erop ging zitten en naar Jeruzalem reed. Langs de weg stonden mensen die riepen: 'Hosanna, gezegend is hij die komt in de Naam des Heeren!' Ook spreidden ze hun mantels uit op de weg en haalden ze jonge takken van de bomen om die ook op de weg te leggen. Vandaar de 'palm'.

Naar de homepage

Naar het agenda overzicht