Pesten? Bahûrim zegt NEE, doe met ons mee!

 

Verschil plagen en pesten

Is een opmerking maken over iemands haar of kleding plagen of pesten? En als je elke dag wel een keer een opmerking over dezelfde klasgenoot maakt? Is dat pesten? Er is een duidelijk verschil tussen plagen en pesten. Hier lees je wat de verschillen zijn.

Wat is plagen?

Plagen gebeurt vaak spontaan, het duurt niet lang en gebeurt niet dag in dag uit. Bij plagen ben je gelijk aan elkaar; niemand is de baas. Ook liggen de rollen niet vast, de ene keer plaagt de één, de andere keer plaagt de ander. Plagen gebeurt zonder iemand pijn te willen doen en is daarom vaak leuk en grappig.

  Wat is pesten?

Bij pesten ben je niet gelijk aan elkaar. De pester is vaak sterker of ouder en heeft een grote mond. Anderen kijken vaak tegen de pester op. Pesten gebeurt ook vaak in een groep en telkens is dezelfde persoon de klos. De pester wil pijn doen, vernielen of kwetsen. Pesten gebeurt vaker dan één keer, soms weken- of maandenlang. Meestal gebeurt het zo dat volwassenen het niet merken.

Pesten is niet alleen iemand slaan of schoppen (lichamelijk geweld), maar ook iemand geestelijk pijn doen (psychisch geweld). Je bent bang, wordt uitgescholden of buitengesloten. Ook alleen de dreiging al dat je geslagen of gekwetst kunt worden, kan iemand angstig en onzeker maken. 

Psychisch geweld kan soms zelfs erger zijn dan lichamelijk geweld. Bedreigingen, beledigen of doodzwijgen, het kan iemand wanhopig en gefrustreerd maken. Je wordt onzeker, hebt minder vertrouwen in jezelf en het wordt ook moeilijker om anderen te vertrouwen.

Dit nare gevoel werkt vaak nog lang door, ook als het pesten al gestopt is. In het ergste geval ziet een slachtoffer zelfs de leuke dingen in het leven niet meer!

Digitaal pesten of cyberpesten

Pesten is van alle tijden. Bij digitaal pesten of cyberpesten heeft het terrein zich alleen verplaatst naar het internet. Kinderen vinden pesten via het internet vaak grappig. Totdat het ze zelf overkomt. Soms durven ze ook meer van achter een computer. Ze kunnen de ander niet zien, soms wanen ze zichzelf geheel anoniem. Het kind dat ze pesten kan niet makkelijk terugslaan, letterlijk en figuurlijk.

Vaak zijn het klasgenoten die elkaar digitaal lastigvallen. Door er met de klas over te praten, kan een docent veel losmaken. Veel kinderen hebben ervaring met digitaal pesten. Door het bespreekbaar te maken, kan er meer begrip ontstaan tussen pesters en kinderen die worden gepest. Praat er wel over op de juiste manier. Zeg niet alleen: "pesten op internet mag niet".

En hoe nu verder

Docenten en onderwijsondersteunend personeel hebben een taak (samen met de ouders en de leerlingen zelf) bij het terugdringen van pestgedrag.

Leerlingen van Penta Bahûrim moeten weten dat ze hulp kunnen krijgen van de medewerkers op school en dat ze ook om die hulp durven vragen. Wij proberen oog te hebben voor de signalen bij leerlingen. Mentoren moeten in staat zijn om opvallend gedrag in de klas waar te nemen en waar mogelijk aan te pakken.

Dit betekent dat ze groepsgesprekken houden, aandacht hebben voor de groepssfeer en het functioneren van individuele leerlingen in de groep. Ze maken afspraken met de klas aan het begin van het nieuwe schooljaar en zorgen ervoor dat deze afspraken worden nagekomen.

Wél proberen we op Penta Bahûrim zoveel mogelijk de leerlingen zelf hun problemen te laten oplossen door ze waar nodig te begeleiden.

Enkele voorbeelden van hulpvragen bij een gesprek met een leerling:

• Klopt het dat je gepest wordt? (h)erkenning van het probleem

• Door wie word je gepest? (doorvragen: zijn er nog meer?)

• Waar word je gepest? (doorvragen: zijn er nog meer plekken?)

• Hoe lang speelt het pesten al?

• Weten je ouders of andere personen dat je gepest wordt?

• Wat heb je tot nu toe zelf geprobeerd om aan het pesten te doen?

• Wat wil je dat er nu gebeurt; wat wil je bereiken?

Alvorens er een gesprek met de pester plaatsvindt, hebben we ons ervan overtuigd dat diegene inderdaad schuldig is aan het gemelde gedrag.

Het doel van dit gesprek:

• De leerling confronteren met zijn gedrag en de pijnlijke gevolgen hiervan

• Achterliggende oorzaken boven tafel proberen te krijgen

• Het schetsen van de stappen die volgen wanneer het pestgedrag niet stopt

Zo proberen we met elkaar het pesten op onze school terug te dringen.

J©B