Nieuwsoverzicht

Samen kijken op Bahûrim dagen

Een belangrijke stap in de schoolkeuze voor voortgezet onderwijs is een bezoek aan de open dag . Kennismaken kan natuurlijk online, maar elkaar ontmoeten blijft ook belangrijk. Een grootschalig open huis of vrije inloop is op dit moment niet mogelijk. Daarom hebben wij gekozen voor een gewijzigde opzet door de “Samen kijken op Bahûrim dagen” te organiseren. Op die manier kunnen leerlingen van groep 8 samen met hun ouders een rondleiding door onze school krijgen, beantwoorden docenten en onze leerlingen uw vragen en geven wij informatie over de verschillende vakken en mogelijkheden op onze school Lees meer >

Leerjaar 1 had een drukke week!

Vorige week stonden er verschillende activiteiten op het programma voor de leerlingen van leerjaar 1. Rondom het thema veiligheid was er voorlichting over het belang van goede verlichting op de fiets en op woensdag was een een theatervoorstelling die goed aansloot bij de activiteiten van de dag ervoor! Lees meer >

Introductieweek leerjaar 1

Dinsdagmiddag 1 september verschenen de brugklassers enigszins gespannen maar ook nieuwsgierig op Bahûrim. Ze werden opgevangen door de mentoren. Via het startboek werd er kennisgemaakt met de organisatie op Bahûrim. Na veel theorie kon tijdens het grote renspel de energie worden aangesproken. Tenslotte was er een heerlijke barbecue. Lees meer >

Start cursusjaar 2020-2021

Leerjaar 1 start met een week introductieactiviteiten. De nieuwe brugklassers maken op dinsdag kennis met de mentor en met hun medeleerlingen. Ze werken in het startboek en sluiten de middag af met een barbecue. Creativiteit staat centraal op woensdag. Acteurs zullen de leerlingen begeleiden en de leerlingen zullen in groepjes een korte act leren, die ze ’s middags voor hun medeleerlingen zullen uitvoeren in de aula. Lees meer >

Fijne vakantie!

Het schooljaar is voorbij en wat voor een jaar. Er gebeurde veel, heel veel. We werden geconfronteerd met leven, dood, ziekte en gezondheid op de meest bijzondere manieren. Nu is het tijd om te genieten van de vakantie en op te laden voor een, hopelijk rustiger, nieuw schooljaar. Maar, niet voordat we dit jaar goed hadden afgesloten! Lees meer >

Geslaagd!!

Het was in veel opzichten een bijzonder jaar. Het was spannend, er is heel hard gewerkt en het resultaat is fantastisch. Alle examenkandidaten ontvingen vanmorgen het bericht dat ze geslaagd zijn. Van harte gefeliciteerd allemaal! Lees meer >

Corona

Het leven is plotseling veranderd door het corona virus. We zullen er rekening mee dienen te houden dat de situatie voorlopig niet meer normaal zal worden. Op dit moment werken we nog via het leren op afstand maar vanaf 1 juni zou de situatie zich kunnen wijzigen. We houden u op de hoogte. Sommige gezinnen zijn zwaar geraakt door het virus. Familieleden zijn overleden. Enkele leerlingen van onze school werden rechtstreeks geconfronteerd met het virus, maar we zijn blij u te kunnen melden dat de gezondheidssituatie zich nu positief ontwikkelt. Lees meer >

Schoolmaatschappelijk werk

Nu de leerlingen veel thuiszitten, niet meer met vrienden mogen afspreken en veel in de nabijheid van ouders zijn kan dat voor onrust en spanningen over en weer zorgen. Ondanks dat jongeren het niet zo direct uiten vinden veel jongeren dit ook een spannende tijd. Dit kan wel naar buiten komen door bijv. opstandig, kribbig, somber of teruggetrokken gedrag. Heel begrijpelijk maar soms wel even lastig voor beide partijen. Lees meer >

In memoriam Johan Osinga

Met verdriet en verslagenheid hebben wij kennis genomen van het overlijden op maandag 2 maart 2020 van onze geliefde teamleider Johan Osinga. Lees meer >

Coronavirus en het onderwijs

Scholengroep Penta krijgt vragen van ouders en media over hoe wij omgaan met het Coronavirus. De website van de Rijksoverheid biedt prima informatie, die regelmatig wordt bijgewerkt. Wij houden alle berichtgeving van de Rijksoverheid nauwlettend in de gaten! Lees meer >