Vakantie en verlof

 

In het voortgezet onderwijs is het maximum aantal vakantiedagen per schooljaar vastgesteld op zestig.
De school stelt de vakantiedagen vast. Ouders en leerlingen zijn verplicht zich hieraan te houden.
De onderstaande data worden onder voorbehoud verstrekt. Wijzigingen zijn mogelijk.

De vakantiedata worden bepaald op landelijk en regionaal niveau. Penta Bahûrim moet zich hierbij houden aan
de richtlijnen die gelden voor de Rotterdamse scholen voor voortgezet onderwijs. Wij publiceren de vakantiedata
tijdig op onze website.

Het is onverstandig om bij het boeken van een vakantie uit te gaan van de adviesdata die het Ministerie
publiceert. De vakantiedata in onze regio wijken daar nogal eens van af. Hanteer dus niet de adviesdata,
maar gebruik altijd de data die door school zijn gepubliceerd.

Mocht u toch verlof willen aanvragen, dan kan dat via deze link.

 

SCHOOLVAKANTIES 2023 - 2024

Herfstvakantie

Zaterdag 14 oktober t/m zondag 22 oktober 2023 

Kerstvakantie

Zaterdag 23 december 2023 t/m zondag 7 januari 2024

Voorjaarsvakantie

Zaterdag 17 februari t/m zondag 25 februari 2024

Goede Vrijdag & Pasen

Vrijdag 29 maart en maandag 1 april 2024

Meivakantie 

Zaterdag 27 april t/m zondag 12 mei 2024

Tweede Pinksterdag

Maandag 20 mei 2024

Zomervakantie 

Zaterdag 13 juli t/m zondag 25 augustus 2024